Bakers Architecten BV verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen.
Direct na ontvangst van de informatie zal ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen.
Bakers Architecten BV draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, veroorzaakt door onjuistheden of defecten.
De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.
Het auteursrecht berust bij Bakers Architecten BV.