Utilitaire Trots!

Afgelopen jaar zijn we voor meerdere opdrachtgevers bezig geweest met de ontwikkeling van bedrijfs(verzamel)gebouwen. Er is ook onder ondernemers een grote behoefte aan verduurzaming van het vastgoed, in de breedste zin van het woord!

Daarbij ontwerpen we nieuwe productielocaties die voldoen aan de huidige energetische normen, passend bij de logistiek van de bedrijfsvoering. Maar ook renovatie (of transformatie) van bestaande panden, waardoor we gebruik kunnen maken van bestaande materialen, zijn belangrijke thema’s.

We analyseren het bestaande vastgoed, het bestemmingsplan, de logistieke processen en vertalen dat naar een ‘Masterplan’ welke gefaseerd uitgevoerd kan worden. Hiermee wordt de continuïteit van het bedrijf geborgd!

Onlangs ontvingen we de omgevingsvergunning voor een nieuwe uitbreiding van Sun Test Systems. Sinds 2014 zijn we werkzaam voor deze organisatie om het vastgoed mee te laten ontwikkelen met de ambities en de groei van het bedrijf! Kijk voor meer informatie over onze utilitaire projecten op onze projectenpagina.

Ander nieuws