Busremise Breda
Busremise Breda
Busremise Breda

Busremise Breda

Vanaf de eerste helft van 2023 hebben we gewerkt aan een herziening van het ontwerp van de zero-emission Busremise te Breda. Binnen de realisatie opdracht vanuit Combinatie Van der Ven/KWS is er gezocht naar een optimalisatie in het ontwerp, waarbij onderstaande thema’s een belangrijke rol spelen. In de optimalisatie is uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke efficientieverbeteringen op elk vlak; van vormgeving tot logistiek en (materiaal)gebruik.

Ecologie:
Het groene dak vormt een belangrijke steppingstone in de ecologische hoofdstructuur, in het ontwerp is het dak voorzien van zoveel mogelijk groen met inheemse beplanting. In het ontwerp is gezocht naar een heldere balans tussen gevel en groen dak, een houten gevel met daarop een groene beëindiging geeft identiteit aan het gebouw. De houten gevel wordt voorzien van vleermuis-kasten en bijenhotels etc.

Organisatie:
In de kantoorzone, zijn de niet-daglicht functies gepositioneerd aan de diagnose straat, waardoor de daglicht-functie uitzicht krijgen aan de Oostzijde. De structuur van het kantoor is aangepast aan een marktconforme opzet, de plattegrond is nu flexibel indeelbaar. Ten gevolge van deze structuur, is het gebouw smaller van opzet waarbij er één centrale entree ontstaat voor alle medewerkers, buschauffeurs en kantoorpersoneel.

Techniek:
De technische ruimte is verplaatst naar het dak, waardoor de zichtlijn op het gebouw vanuit de Druivenstraat niet meer geblokkeerd wordt. De luchtbehandelingskasten zijn eenvoudig vervangbaar en het kanalenverloop wordt hiermee geoptimaliseerd. De sheddaken zijn vervangen door solar tubes, waarbij oververhitting wordt voorkomen van de werkplaats, in de zomerperiode.

Brandveiligheid:
Door optimalisatie van brandcompartimenten en toepassen van een meer gesloten gevel, vervallen dure brandwerende gevelelementen. De brandscheiding in het kantoor is horizontaal uitgevoerd, waarbij de plattegronden flexibel kunnen worden ingedeeld.

Andere projecten

Bakers Architecten BV

Lange Nieuwstraat 109 | 3512 PG | Utrecht | NL

Telefoon: +31 30 2314919

E-mail: info@bakersarchitecten.nl

 

social-linkedin_icon-icons_GS     Instagram_icon-icons_GS