Notweg
Notweg
Notweg
Notweg
Notweg

Notweg

‘Back to the Sixties’
In de zestiger jaren werden in Amsterdam, als gevolg van de bevolkingsgroei, vele prefabscholen gebouwd. De voormalige Lukasschool is één van de weinige overgebleven, zogenaamde ‘gangloze’ scholen. Het tot monument verklaarde gebouw aan de Notweg in de Wildemanbuurt, was sterk in verval geraakt en in opdracht van Stadgenoot en de gemeente Amsterdam, hebben wij het gebouw mogen transformeren naar 30 studio’s op een maatschappelijke plint.

De gevels met haar opvallende kleuren, zijn ontleend aan een oude klassenfoto. Met name het krijtblauw, konden we achterhalen, door de vele verflagen te ontleden. De ruimten van de maatschappelijke plint worden ingevuld door Stichting Samen Wonen Samen Leven, gericht op ouders en kinderen van de naast gelegen basisschool ‘Het Talent’.

Het (school)gebouw telt drie bouwlagen onder een plat dak en staat op een lage roodgeverfde plint. Het betreft een prefab, door drie trappenhuizen ontsloten gangloze 14-klassige school. De ingangen liggen aan de zuidzijde. Deze lange gevel wordt strak en krachtig geleed door drie uitspringende betonnen trappenhuizen die elk voorzien zijn van drie raamstroken voor de
toiletruimten. De tussenliggende geveldelen worden door smalle penanten verdeeld in twaalf vensterassen.

De noordgevel komt in grote lijnen overeen met de zuidgevel, maar hier ontbreken de ingangen op de begane grond. De trappenhuizen zijn wel duidelijk gearticuleerd in de gevel maar springen niet naar voren. Bovendien zijn de trappenhuizen aan deze zijde niet gesloten maar vrijwel geheel beglaasd, met enkel glas dat zonder kozijnen in een rank betonnen raster is geplaatst. De trappen zijn direct achter deze glaswand geplaatst. De functies zijn door de vergaande rationalisering van het ontwerp niet direct afleesbaar. Op de bovenste twee bouwlagen waren 12 lokalen ondergebracht. De begane grond telde twee gewone klaslokalen, een handwerk- en handenarbeidlokaal, alsmede voorzieningen voor het onderwijzend personeel.

Andere projecten

Bakers Architecten BV

Lange Nieuwstraat 109 | 3512 PG | Utrecht | NL

Telefoon: +31 30 2314919

E-mail: info@bakersarchitecten.nl

 

social-linkedin_icon-icons_GS     Instagram_icon-icons_GS